Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/07/2020 20:48
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/7/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.