Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 08/07/2020 21:39
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 08/7/2020

.
.
.
.