Bản tin thời sự 19h45', ngày 7/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 07/07/2020 20:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 7/7/2020

.
.
.
.