Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 04/07/2020 21:52
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 04/7/2020

.
.
.
.