Bản tin thời sự 19h45', ngày 3/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 03/07/2020 20:12
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 3/7/2020

.
.
.
.