Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/07/2020 22:15
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/7/2020

.
.
.
.