Bản tin thời sự 19h45' ngày 29/07/2020

.
Thời sự truyền hình: 29/07/2020 20:58
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 29/07/2020

.
.
.
.