Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 28/07/2020 21:16
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/7/2020

.
.
.
.