Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/07/2020 22:09
.
.

Bản tin thời sự ngày 2/7/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.