Bản tin thời sự 19h45' ngày 25/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 25/07/2020 20:59
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 25/7/2020

.
.
.
.