Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/07/2020 21:25
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/7/2020

 

.
.
.
.