Bản tin thời sự 19h45', ngày 21/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 21/07/2020 20:34
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 21/7/2020

.
.
.
.