Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/07/2020 20:30
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/7/2020

.
.
.
.