Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/07/2020 21:35
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/7/2020

.
.
.
.