Bản tin thời sự 19h45', ngày 1/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 01/07/2020 22:15
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 1/7/2020

 

.
.
.
.