Bản tin thời sự 19h45' ngày 16/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/07/2020 20:59
.
.

Bản tin thời sự ngày 16/7/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.