Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/07/2020 20:36
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/7/2020

.
.
.
.