Bản tin thời sự 19h45', ngày 14/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 14/07/2020 21:32
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 14/7/2020

.
.
.
.