Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/07/2020 20:25
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/7/2020

.
.
.
.