Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 12/07/2020 20:29
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/7/2020

.
.
.
.