Bản tin thời sự ngày 25/06/2020

.
Thời sự truyền hình: 26/06/2020 22:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 25/06/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.