Bản tin thời sự ngày 18/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/06/2020 21:05
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/6/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.