Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/06/2020 20:33
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 9/6/2020

.
.
.
.