Bản tin thời sự 19h45', ngày 5/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 05/06/2020 21:09
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 5/6/2020

.
.
.
.