Bản tin thời sự 19h45', ngày 4/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 04/06/2020 20:58
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/6/2020

.
.
.
.