Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 03/06/2020 21:23
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/6/2020

.
.
.
.