Bản tin thời sự 19h45', ngày 30/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/06/2020 20:53
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/6/2020

.
.
.
.