Bản tin thời sự 19h45' ngày 29/06/2020

.
Thời sự truyền hình: 29/06/2020 21:29
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 29/06/2020

.
.
.
.