Bản tin thời sự 19h45', ngày 27/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 27/06/2020 21:32
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 27/6/2020

.
.
.
.