Bản tin thời sự 19h45' ngày 26/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 26/06/2020 21:15
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 26/6/2020

.
.
.
.