Bản tin thời sự 19h45' ngày 2/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/06/2020 20:43
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 2/6/2020

.
.
.
.