Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/06/2020 21:47
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/6/2020

.
.
.
.