Bản tin thời sự 19h45', ngày 23/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 23/06/2020 20:59
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 23/6/2020

.
.
.
.