Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/06/2020

.
Thời sự truyền hình: 21/06/2020 21:25
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/06/2020

.
.
.
.