Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/06/2020

.
Thời sự truyền hình: 20/06/2020 21:13
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/06/2020

.
.
.
.