Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/06/2020 20:25
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/6/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.