Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/06/2020 20:29
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/6/2020

.
.
.
.