Bản tin thời sự 19h45', ngày 16/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/06/2020 20:12
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 16/6/2020

.
.
.
.