Bản tin thời sự 19h45' ngày 1/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 01/06/2020 21:14
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 1/6/2020

.
.
.
.