Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/06/2020 21:19
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/6/2020

.
.
.
.