Bản tin thời sự 19h45', ngày 12/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 12/06/2020 20:55
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 12/6/2020

.
.
.
.