Bản tin thời sự 19h45' ngày 11/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 11/06/2020 20:27
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 11/6/2020

.
.
.
.