Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 10/06/2020 21:02
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/6/2020

 

.
.
.
.