Bản tin thời sự 19h45' ngày 08/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 08/06/2020 21:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 08/6/2020

.
.
.
.