Bản tin thời sự 19h45' ngày 07/06/2020

.
Thời sự truyền hình: 07/06/2020 20:24
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 07/06/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.