Bản tin thời sự 19h45' ngày 06/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 06/06/2020 21:26
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 06/6/2020

.
.
.
.