Bản tin thời sự 19h45', ngày 7/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 07/05/2020 21:31
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/5/2020

.
.
.
.