Bản tin thời sự 19h45' ngày 3/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 03/05/2020 21:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 03/05/2020

 

.
.
.
.