Bản tin thời sự 19h45' ngày 31/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 31/05/2020 22:42
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 31/5/2020

.
.
.
.