Bản tin thời sự 19h45', ngày 29/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 29/05/2020 21:14
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 29/05/2020

.
.
.
.